drive

انسان در اوج خواستن نمی‌خواهد
روانکاوانه

انسان در اوج خواستن نمی‌خواهد

‘’ انسان از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد.در اوج خواستن نمی‌خواهد، دراوج تمنا نمی‌خواهد.دوست می‌دارد اما در عین حال می‌خواهد

ادامه مطلب...