پایان

روانکاوانه

یه پایان تلخ

در کتاب وقتی نیچه گریست اروین یالوم می‌نویسد:‘’ نیچه فریاد زد: امید؟ امید مصیبت آخرین است! وقتی جعبه‌ی پاندورا باز شد و بلایایی که زئوس در آن گنجانده بود، به جهان آدمیان فرار

ادامه مطلب...
روان‌شناسی

کارها را نیمه‌کاره رها می‌کنید؟

اگر شما هم بعضی وقت‌ها کارها را نیمه‌کاره رها می‌کنید،به این جمله بادقت توجه کنید: بدون تعهد هرگز شروع نمی‌کنی!اما مهم‌تر از آنبدون ثبات هرگز تموم نمی‌کنی! به «تعهد»ها

ادامه مطلب...