معلم

معلم

هرکس را معلمی‌ست که در ورای «من» می‌آموزد من معلمی می‌خواهم اصیل که به من نیاموزد آنچه را خود می‌داند صبوری کند من را به

ادامه مطلب...