روان درمانی

روان‌شناسی

افسردگی قابل درمان است

‘’چایی عسل لیمو بخور! ‘’ به محض اینکه سرما بخوریم، اطرافیان تجویز می‌کنند و ما هم از خودمان مراقبت می‌کنیم تا بهتر بشویم، اگر دچار

ادامه مطلب...
روانکاوانه

از شاگرد لکان بیاموزیم

دو شب پیش در جلسه‌ای شرکت کردم که از طریق ویدئو کنفرانس به سخنان آقای Gérard Pommier و دکتر حسن مکارمی که زحمت ترجمه را هم می‌کشید،

ادامه مطلب...
درباره احساس

درد را چگونه به زبان بیاوریم؟

در زندگی روزمره ما چقدر می‌توانیم احساسات‌مان را بیان کنیم؟چقدر می‌توانیم دنیای ذهنی‌مان را عینی کنیم؟و اینکه اگر توانستیم،آیا کسی هست که ما را بشنودو

ادامه مطلب...