دنزل واشنگتن

روان‌شناسی

کارها را نیمه‌کاره رها می‌کنید؟

اگر شما هم بعضی وقت‌ها کارها را نیمه‌کاره رها می‌کنید،به این جمله بادقت توجه کنید: بدون تعهد هرگز شروع نمی‌کنی!اما مهم‌تر از آنبدون ثبات هرگز تموم نمی‌کنی! به «تعهد»ها

ادامه مطلب...