امید

روانکاوانه

یه پایان تلخ

در کتاب وقتی نیچه گریست اروین یالوم می‌نویسد:‘’ نیچه فریاد زد: امید؟ امید مصیبت آخرین است! وقتی جعبه‌ی پاندورا باز شد و بلایایی که زئوس در آن گنجانده بود، به جهان آدمیان فرار

ادامه مطلب...
روانکاوانه

گاهی نمی شود!

‘’گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می‌شودگاهی نمی‌شود که نمی‌شود که نمی‌شود’’اما اگر بشود چه؟سؤال جالبی‌ست، نه؟چقدر «اما» و «اگر» در این پرسش استچقدر «شاید»چقدر «احتمالن»اما

ادامه مطلب...
انسان در اوج خواستن نمی‌خواهد
روانکاوانه

انسان در اوج خواستن نمی‌خواهد

‘’ انسان از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد.در اوج خواستن نمی‌خواهد، دراوج تمنا نمی‌خواهد.دوست می‌دارد اما در عین حال می‌خواهد

ادامه مطلب...