شعر

معلم

هرکس را معلمی‌ست که در ورای «من» می‌آموزد من معلمی می‌خواهم اصیل که به من نیاموزد آنچه را خود می‌داند صبوری کند من را به

ادامه مطلب...
شعر

حقیقت کدام است؟

از حقیقت جدا می‌شوم در دنیای واقعیت‌ها هیچ‌چیز حقیقی نیست اصلن واقعی هم نیست چه می‌خواهی از من؟ هرچه بخواهی تقدیم‌ت می‌کنم فقط ب من

ادامه مطلب...

شعر#1

تنها یک مسیر وجود دارد و آن هم «بازگشت» است تنها یک مسیر وجود دارد و آن هم «بازگشت» است

ادامه مطلب...